Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡8 är alltid upprepningsbart (R) då det förekommer i det bibliografiska formatet och auktoritetsformatet,I beståndsformatet är ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

I beståndsformatet är ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

...