Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Besättning Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) 

...