Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dessutom möjliggör koderna i delfält ‡7 en form av informationssökning även utan hänvisning till länkmålet. Värdet för indikator 1 i länkfälten anger om man gör en standardfras av fältet.

Anmärkning om  om komplicerade länkningar (fält 580)

Länkfälten har planerats så att man kan formulera standardfraser om länkmålet i katalogposten för den beskrivna resursen. Om förhållandet är för komplicerat för att uttryckas med de uppgifter som finns i standardfrasen och länkfältet, kan informationen anges i fält 580 (Anmärkning om komplicerad länkningar). Då i anmärkningsfältet används ett passande länkfält 760-780, skriver man inte ytterligare en standardfras i länkfältet.

Länkning (posttitelpostetikett/19)

Koden visar om länkfältet innehåller tillräckligt med uppgifter för att skapa en begriplig standardfras för länkmålet, eller om bara länkmålets kontrollnummer finns i länkfältet. Om det bara finns ett kontrollnummer i katalogposten bör systemet hämta de uppgifter som behövs från länkmålets katalogpost.

Följande delfält eller delfältskombinationer behövs för för att skapa en standardtext:

...