Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

583 ## ‡a Tietokanta konvertoidaan Databasen konverteras till MARC 21 -formaattiin format ‡c 2008

583 0# ‡a transfer ‡e at conclusion of court case

...