Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

o Datum för fastställande av copyright (NR)
Anges då efterforskning krävts. Uppgiften skrivs företrädesvis i formen yyyymmdd.

p Utgivnings- eller tillverkningsland

q Institution som förmedlat informationen (NR)
Producentens kod eller namn.

...