Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

# Odefinierad

Delfält

a Speltid (R)
Sex siffor i formatet ttmmss beskriver ljudinspelningens speltid eller musikverkets längd som det beskrivs i en notpublikation. Om speltiden är mindre än en timme, anges timmarna (tt) med två nollor. Om speltiden är mindre än en minut, anges också minuterna (mm) med två nollor.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

306 ## ‡a 002016

306 ## ‡a 003100 ‡a 001839