Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

088 - Rapportnummer (R)

Rapportnummer som inte är standardiserat. ISRN-beteckning och andra standardiserade rapportnummer anges i fält 027 (ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...