Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Rotnummer (R)
Mönsterkodens/-intervallets inledande siffror. Används endast tillsammans med delfälten ‡s eller ‡t.

s Siffror tillagda från klassifikationsnummer i schema eller extern tabell (R)

...