Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Fjärranalysbild
För detaljerad kodning, använd 007/00r (fjärranalysbilder).

s Sektion.
Profil med bakomliggande strukturer.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
 | Fyllnadstecken. Får även vara # Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a Kartan är i en färg
Hit även svartvita kartor.

...

f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud.
Se även läder (kod v), pergament (kod w) och velin (kod n).
Vid tveksamhet föredras kod v (läder).

...

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur.
Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

...

q Positivt foto på mjuk bas
Exempel: Diapositiv på film.

r Negativ fotografisk bild på mjuk bas.
Exempel: Fotonegativ på film.

s Positivt foto på hård bas.
Exempel: Diapositiv på glasplåt.

t Negativ fotografisk bild på hård bas.
Exempel: Negativ glasplåt.

u Okänt material

v Läder
Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n).
Se även skinn (kod f).

w Pergament
Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numer även till finare bokbinderiarbeten.

...

f Faksimil

n Ej tillämplig.
Resursen är ej en reproduktion.

...

c Korrekturavdrag, färgprov

d Kopia på film

u Detaljer okända

z Andra detaljer

...