Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Redirect
SocStats:Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2011

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot).

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko syyslukukausi 2011 pe 14-16, B120  (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.1! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Huom.2! Seminaaritilaisuuksista saa olla syksyn aikana poissa korkeintaan yhden (1) kerran!

23.09. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

30.09. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

07.10. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

14.10. Annu Nissinen (Taulukkoaineistojen tilastolliset tietosuojamenetelmät). Opponentti: Eija-Leena Koponen.

21.10. Timo Asikainen (Eturauhassyöpäaineiston tilastollinen analyysi). Opponentti: Annu Nissinen.

28.10. Ei seminaaria (väliviikko).

04.11. Ei seminaaria

11.11. Ei seminaaria

18.11. Ei seminaaria

25.11. Ville Parkkinen (Bayesian Clustering of DNA Sequences Using Markov Chains and a Partition Model). Opponentti: Jussi Hirvonen.

02.12. Ei seminaaria

09.12. Ei seminaaria

16.12. Eija-Leena Koponen (Lukukausimaksujen vaikutus opiskelija-ainekseen). Opponentti: Markus Grönfors.

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer Class Homepage

Beamer by Example

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Tutkielmaohje (Raija Lehtinen ja Hanna Kumpulainen)

Gradutakuu - Erilainen graduopas

Opinnäytetyön tiivistelmä

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen(Pekka Pere)

Laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pro gradu ohjeita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen susanna.lahteenoja(a)helsinki.fi.

...

SocStats:Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2011
locationSocStats:Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, syksy 2011