Child pages
 • OKM-tapaaminen 2012-10-15

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kansalliskirjaston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien palaveri UKJ-hankkeen vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman rahoittamishakemuksesta

Aika: maanantaina 15.10.2012 klo 13 - 14:30

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö neuvotteluhuone Simeoni, Meritullinkatu 1, Helsinki

Osallistujat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
Annu Jylhä-Pyykönen, Anne Luoto-Halvari, Hannu Sirén

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
Hannu Sulin, Barbro Wigell-Ryynänen, Minna Karvonen

Kansalliskirjasto
Kristiina Hormia-Poutanen
Ari Ahlqvist

Keskustelusta

 • lähtökohta: uuden kirjastojärjestelmän hankintaa pidetään tarpeellisena
 • OKM haluaa lisätietoja alla olevista kokonaisuuksista
1.    UKJ-valmistelutyön raportti
 • toimitetaan OKM:lle mahdollisimman pian UKJ modulien karkea kuvaus
 • valmisteluryhmän raportti joulukuussa mahdollisimman varhain
 • raportista tulisi käydä ilmi arvio korkeakouluissa 2011-2012 tehdystä työstä ja arvio 2013 tehtävästä työstä, korkeakoulujen omavastuuosuus
 • OKM lähtee siitä, että korkeakoulut maksavat itse järjestelmänsä
 • ymmärretään, että välivaihe on hankalasti hoidettavissa; suunnitteluun on saatavissa lisärahoitusta
 • kuvaus vastuista ja hallinnoinnista
 • karkea arvio kustannuksista suunnittelukauden jälkeen
 • karkea suunnitelma työn organisoinnista suunnittelukauden jälkeen
 2.   Korkeakoulujen sitouttaminen hankkeeseen
 •  korkeakoulujen rehtorit ja it-johtajat on sitoutettava hankkeeseen
3.    Kirjastojen kokonaisarkkitehtuuri kuvattava
 •  ministeriö on ottamassa kirjastojen kokonaisarkkitehtuuria haltuun
 •  UKJ:n ajoitus tässä mielessä täydellinen
 • olemassa olevan tiedon hyödyntämien hyvä
4.       yleisten kirjastojen ratkaisut
 • Axiell
  • monopoli
  • mitä tapahtuu, jos vetäytyy Suomesta
 • Yleisillä kirjastoilla erilaiset tarpeet kuin korkeakouluilla
  • modulaarisuus UKJ:n vastaus