Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Huom. Tätä ohjetta ei päivitetä! Ks. ajantasainen ohje: Tehtävänpalautus


  • Aloita tehtävän palauttaminen valitsemalla Lisää palautus.
  • Voit kirjoittaa ja muotoilla vastauksesi suoraan Moodlen tekstieditorissa.
  • Voit myös kirjoittaa tekstin ensin jossain tekstinkäsittelyohjelmassa. Kopioi vastauksesi Moodleen kenttään Palautus.
  • Jos kopioit tekstin Wordistä, voit käyttää Liitä Wordistä -painiketta. Silloin wordissä tehdyt tyylimääritykset tallentuvat myös Moodleen.
  • Tallenna muutokset. Voit myöhemmin muokata palautustasi painamalla Muokkaa palautusta-painiketta. Kun työsi on valmis ja sivulla on Lähetä arvioitavaksi -painike, paina myös sitä.
  • Moodle ei erikseen vahvista tiedoston palautusta, mutta näet sen kohdasta "Palautuksen tila", johon tulee teksti: "Lähetetty arvioitavaksi".
  • Palautusajan jälkeen opettaja voi antaa Moodlessa tehtävästä palautetta, jonka pääset lukemaan tehtävän palautusalueelta. Mahdollinen palaute ja arviointi näkyvät myös Navigointi-lohkon Kurssit → ko. kurssi → Arvioinnit-kohdassa.

...