Child pages
 • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section

6. Ändringar i användarprofilen

Du kan läsa och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på Du är inloggad som Ditt Namn. Länken finns uppe i högra hörnet på kurssidans första sida och i nedre kanten på varje sida. Du hittar din användarprofil också via Profil under rubriken "Administration av kurs”.

Välj fliken Redigera profil. Observera att profilen gäller användaren och är gemensam för alla dina Moodle-kurser. Du kan bl.a. uppdatera följande punkter i din profil (OBS! Välj Visa avancerad till höger om du inte ser de alternativa e-postinställningarna)

 • Visning av Ee-post: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns i Moodle. Alternativen är öppet på Moodle, endast deltagarna i dina kurser, eller ingen. Oberoenda denna inställning skickar Moodle meddelanden till din e-postadress. Du kan alltså vid önskemål begränsa synligheten av din e-postadress. Oberoenda denna inställning skickar Moodle meddelanden till Om du gömmer din e-postadress från alla andra kan inte heller e-postmeddelanden skickade ut från Moodle besvaras per e-post. Det mest typiska fallet är ju prenumeration av inläggen i ett diskussionsforum. Istället för din egen adress visar Moodle en noreply-adress. Möjliga svar till dessa meddelanden går till en administrativ skräppostadress.
 • E-post är aktiverad: Det lönar sig att alltid ha inställningen Den här e-posten är redan registrerad, så att alla viktiga meddelanden och nyheter från din kurs når dig.
 • Sammanfattandet av e-postmeddelanden: Här väljer du i vilken form eventuella meddelanden från kursområdena för dina Moodle-kurser skickas till din e-postadress. Om diskussionsforumen används flitigt, kan du välja Ämnen (ett dagligt meddelande endast innehållande ämnen), och får då endast en sammanfattning per dag från Moodles diskussionsforum (som du prenumererar på eller som läraren vill att du prenumererar på). Sammanfattningen skickas kl. 17.00. Om du vill kan du också prenumerera på alla meddelanden från diskussionsforumet och får då meddelanden oförkortade till din e-post Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum).
 • Automatisk prenumeration på forum: Inställningen bestämmer på vilka sätt du beställer diskussionsforumen till din e-post – automatiskt när du deltar i en diskussion eller endast när du meddelar särskilt (per diskussionsforum). I början av en kurs är det klokt att välja ”Ja, registrera mig som prenumerant när jag gör ett inlägg i ett visst forum”. I ett senare skede av kursen kan man ändra till alternativet: Nej, jag vill inte bli automatiskt registrerad som prenumerant på forum. Du kan samtidigt prenumerera på vissa forum till din e-post (de som är aktiva för tillfället).
 • Det språk du föredrar att använda: Förvalt språk för Moodles gränssnitt. Finska är förvalt, men också svenska och engelska är möjliga.
 • Bild: Du kan sätta in ett foto av dig själv (ansiktet) som visas på kursområdets deltagarlista och vid dina diskussionsinlägg. I synnerhet på interaktiva kurser rekommenderar vi att deltagarna sätter in sitt foto i sin profil.

Tip
titleTips
 • Du kan inte ändra namn och e-postadress i användarprofilen, eftersom uppgifterna i Moodle hämtas automatiskt från Helsingfors universitets datasystem. Om du inte använder din e-postadress helsinki.fi regelbundet, men vill ha alla viktiga meddelanden från Moodle, kan du omdirigera din post via Mappi till en annan adress. Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ohjehakemisto/postinohjaus_mapista.html (endast på finska)
 • Uppgifterna i användarprofilen visas automatiskt endast för dig och läraren på kursen. Andra kursdeltagare ser bara en del av din profil: förutom ditt foto, Namn, Land, Ort, E-postadress och roll, och andra inte obligatoriska uppgifter som du eventuellt har lagt till (hobbyn, mobilnummer osv.).

7. Aktiviteter i Moodle: inlämning av uppgifter och diskussionsforum

...