Child pages
  • Miten teen työpajan vertaisarvioinnista täysin anonyymin?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: pari typoo

Oleutusarvoisesti työpaja-aktiviteetin vertaisarvioinnissa arvioijat näkevät, kenen työ on kyseessä, mutta arvioidut eivät tiedä, kuka työn on arvioinut. Jos vertaisarviointi halutaan teettää täysin anonyymina, asetuksia tulee muuttaa seuraavalla tavalla:

  • Valitse Työpajan työpaja-aktiviteetin etusivulla olevasta ratasvalikosta (Asetukset) kohta "Oikeudet".
  • Valitse Edistynyt roolin yliajo -pudotusvalikosta "Student".
  • Muuta "Näytä tekijöiden nimet" -kyvyn oikeudeksi "Estä".
  • Klikkaa sivun alareunassa "Tallenna muutokset" -nappulaa.