Child pages
  • Lohkojen telakointi

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: päivitin ohjeen & kuvan 2.4.4 version mukaiseksi

...

Telakointiin on oma painikkeensa jokaisen lohkon oikeassa ylänurkassa. Telakointi laitetaan päälle ja puretaan samasta painikkeesta.Image Removed Alla olevissa kuvissa telakoinnin idea on selitetty havainnollisemmin (klikkaa kuvat isommiksi).

Kuva 1. Näin laitat lohkon telakkaan. Esimerkissä telakoidaan Navigointi-lohko. Klikkaa hiirellä telakointi-painiketta lohkon otsikkorivin oikeassa reunassa (nuoli).

Image Added

Kuva 2. Tältä näyttää telakoitu lohko. Lohko on saatavilla vasemmassa sivupalkissa ja se avautuu, kun viet hiiren sen päälle.

Image Added

Kuva 3. Näin telakointi puretaan. Vie hiiri telakoidun lohkon päälle ja paina telakointi-painiketta. 

Image Added