Child pages
  • Miksi yksilötehtävän Kuvaus-kentässä näkyy HTML-koodia?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Kuvankaappausvideo toimenpiteestä:

http://ok.helsinki.fi/moodle/2012/08/20/ongelmia-muokattaessa-vanhoja-tehtavia/Image Removed