Child pages
  • Miten lisään tai vaihdan kurssiavaimen kurssilleni?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kurssiavain lisätään käyttäjähallinnan kautta (Asetukset/Kurssin ylläpito/Käyttäjähallinta/Osallistujien lisäämistavat/Itserekisteröityminen/Muokkaa). Tarkemmat ohjeet löytyvät opettajan oppaasta.