History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Jyrki Möttönen
  • ke 13.2.2013 klo 16-18 (Porthania, PIII)
  • ti 19.2.2013 klo 14-16 (Porthania, P674)
  • ke 20.2.2013 klo 16-18 (Porthania, PIII)

Kurssikoe ja palautetilaisuus

...