Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wiki Markup
110 2# ‡6 880-01 ‡a \[Huvuduppslag på institutionsnamn latinska tecken\]
880 2# ‡6 110-01/(2/*r* ‡a \[Huvuduppslag på institutionsnamn på arabiska tecken, länkad med korresponderande "normalfält"\]

...