Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer.

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

...

Wiki Markup
110 2# ‡6 880-01 ‡a \[Huvuduppslag på institutionsnamn latinska tecken\]
880 2# ‡6 110-01/(2/*/r\* ‡a \[Huvuduppslag på institutionsnamn på arabiska tecken, linkitettynälänkad siihenmed liittyvään tavalliseen kenttäänkorresponderande "normalfält"\]

8 Länk- och sekvensnummer

...

r : Reproduktion (bibliografiska formatet)
Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade  reproducerade e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245#h245‡h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.

...