Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wiki Markup
100 1# *‡6 880-01* ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag på henkilönnimestäperson latinalaisella latinska kirjaimistollatecken\]
880 1# *‡6 100-01/(N* ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag henkilönnimestä kyrilliselläperson  kirjaimistollakyrilliska tecken\]

Wiki Markup
245 10 *‡6 880-03* ‡a Sosei to kako : ‡b Nihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10 *‡6 245-03/$1* ‡a \[PäänimekeHuvuduppslag på japanilaisillajapanska kirjoitusmerkeillätecken\] : ‡b \[MuutÖvrig titelinformation nimeketiedot japanilaisillajapanska kirjoitusmerkeillätecken\].

Wiki Markup
100 1# *‡6 880-01* ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag på henkilönnimestäperson kiinalaisilla kinesiska kirjoitusmerkeillätecken\].
880 1# *‡6 100-01/(B* ‡a Shen, Wei-pin.

...

Wiki Markup
110 2# ‡6 880-01 ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag på yhteisönnimestäinstitutionsnamn latinalaisellalatinska kirjaimistollatecken\]
880 2# ‡6 110-01/(2*/r\* ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag på yhteisönnimestäinstitutionsnamn arabialaisella arabiska kirjaimistollatecken, linkitettynä siihen liittyvään tavalliseen kenttään\]

...

Länknumret består av ett löpande nummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då ‡8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

Sekevensnummer Sekvensnummer kan i tillämpliga fall följas av backslash (), och en enställig kod för samband (länktyp), för att indikera de sammanlänkade fältens relation till varandra. Kod för samband används dock normalt inte i beståndsformatsfälten 852-878).

...