Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: skall sekvensnumret vara 00 ; (alltså enligt skriftarten i 880 )

...

Länkfält avser fältnummer på sammanhörande fält (t.ex. 245), och skall alltid följas av bindestreck (-) och ett tvåsiffrigt sekvensnummer (anges i stigande ordning då flera fält med samma fältnummer finns i posten, t.ex. 01, 02, 03 …). De sammanlänkade fälten skall ha identiska sekvensnummer; då ett 880-fält saknar sammanhörande fält skall sekvensnumret sättas till vara 00.

Delfält ‡6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (avser alltså den enligt skriftarten i 880 föekommande skriftarten ).

Wiki Markup
100 1# *‡6 880-01* ‡a \[Pääkirjaus henkilönnimestä latinalaisella  kirjaimistolla\]
880 1# *‡6 100-01/(N* ‡a \[Pääkirjaus henkilönnimestä kyrillisellä  kirjaimistolla\]

...