Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r : Reproduktion (bibliografiska formatet)
Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade  e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245#h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.

Wiki Markup
007 \[mikrotallennemikroform\]

unmigrated-wiki-markup
Wiki Markup
008/23 a \[mikrotallennemikroform\]

245 04 ‡a The New-York mirror, and ladies' literary gazette ‡h \[Mikrotallenne\]gazette.

533 ## ‡a Microfilm ‡b Ann Arbor, Mich. : ‡c University Microfilms, ‡d 1950. ‡e 3 microfilm reels ; 35 mm. ‡f (American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)

...