Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...