Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

...

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

...

Observera! Var uppmärksam vid registrering av höger-vänster-orienterade skriftarter (t.ex. arabiska, hebreiska, jiddisch), Titlar, namn och liknande måste skrivas in i sin logiska ordning, men så att uppgiften blir läsbar från vänster till höger. Texten blir automatiskt höger-vänster-orienterad då den visas i webbmiljö – dvs texten kan läsas från höger till vänster.

Skriv in i katalogiseringsmodulen arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.

...

Följande koder är definierade:

a : Åtgärd (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
Används t.ex. för att länka samman ett eller flera fält 583 (åtgärd) med sitt/sina sammanhörande 541/561.

...

583 ## ‡81.5\a ‡a Processed level 2 ‡b 90.160 ‡c 19901218 ‡k mc/dmj

c : Integrerad del (bibliografiska formatet)
Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara integrerade delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.

...

830 #0 ‡8 4\r ‡a American periodical series, 1800-1850; ‡v 164-165, 785.

x : Sekvensnumrering (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
Används för att framhäva ordningsföljden mellan sammanlänkade fält, exempelvis då ett långt fält delats upp i flera. Kod x skall föregås av sekvensnummer. 

...