Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (w,0,5) eller i nästan alla (6 och8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

...

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

5 Institution för vilken fältet gäller

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

...

700 1# ‡a Kissinger, Henry, ‡d 1923- ‡5 DLC

6 Länkning

Delfält ‡6 (länkning) är avsett att länka samman fält i poster där innehållet registrerats med två eller flera olika skriftarter (t.ex. latinsk och kyrillisk skrift). Med nuvarande system och katalogiseringsprinciper är huvudprincipen att de sedvanliga fälten ("normalfälten") används för att registrera informationen med latinsk skrift, och att fält 880 används för att registrera samma innehåll i annan skriftart. Delfältet skall alltid inleda respektive fält, och är definierat i de flesta förekommande fält (bibliografiskt format, auktoritetsformat, beståndsformat). Länkningen sker korsvis, dvs  dvs ‡6 måste anges såväl i fält 880 som i sitt korresponderande "normalfält". Wiki Markup Länksyntax anges enligt mönstret :

‡6<länkfält> - <sekvensnummer> \[ / <skriftartskod> / <kod för höger-till-vänster-orientering>\]:

Länkfält avser fältnummer på sammanhörande fält (t.ex. 245), och skall alltid följas av bindestreck (-) och ett tvåsiffrigt sekvensnummer (anges i stigande ordning då flera fält med samma fältnummer finns i posten, t.ex. 01, 02, 03 …). De sammanlänkade fälten skall ha identiska sekvensnummer; då ett 880-fält saknar sammanhörande fält skall sekvensnumret sättas till 00.

...

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet.För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas. Då informationen är registrerad med en höger-till-vänster-orienterad skriftart (t.ex. arabiska eller hebreiska) tillägges ett snedstreck (/) och koden r i fält 880. Icke-latinska tecken i fält 880 registreras lämpligen med någon form av virtuellt tangentbord eller annat teckenstöd.

...

Wiki Markup
110 2# ‡6 880-01 ‡a \[Pääkirjaus yhteisönnimestä latinalaisella kirjaimistolla\]
880 2# ‡6 110-01/(2*/r\* ‡a \[Pääkirjaus yhteisönnimestä arabialaisella  kirjaimistolla, linkitettynä siihen liittyvään tavalliseen kenttään\]

8 Länk- och sekvensnummer

Delfält #8 ‡8 (länk- och sekvensnummer) kan användas för att identifera och länka (och vid behov även sekvensnumrera) ett eller flera i posten förekommande fält, som på något sätt hör samman med varandra. Delfältet kan även användas för att identifera det eller de fält som avser en i den beskrivna posten ingående del, en specifik bärartyp eller liknande. Se även kod för samband nedan.

Sammanlänkade fält inleds normalt med #8‡8:

#8 ‡8 är alltid upprepningsbart (R) då det förekommer i det bibliografiska formatet och auktoritetsformatet,

I beståndsformatet är #8 ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

I beståndsformatet är #8 ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

Länksyntax anges enligt mönstret #8<länknummer>8<länknummer>.<sekvensnummer>\<kod för samband>]:

Länknumret består av ett löpande nummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då #8 ‡8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

...