Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa erilliskokeella yleistentissä ja kesätentissä. Ratkaistuista harjoitustehtävistä saa hyvitystä 16.5.2013, 13.6.2013 ja 8.8.2013 järjestettävissä tenteissä.