Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter.
Förklaringar om makulerat eller ogiltigt ISBN anges inom parentes.

...