Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtilämpning  b standardtilämpning och b: alternativ tillämpning

q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

...