Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (w,0,5) eller i nästan alla (6 och8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard, se Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

...

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

5 Institution för vilken fältet gäller

...

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

...