Child pages
 • Mitä uutta on Moodlen 2.2-versiossa?

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

21.6. Helsingin yliopisto ottaa käyttöön uuden Moodle-version. Tässä listaus suurimmasta osasta uusia ominaisuuksia. Kannattaa ottaa huomioon, että mikään pakko ei ole ottaa uusia ominaisuuksia käyttöön. Perusominaisuudet ovat suurimmaksi osaksi ennallaan.

Info

Monet allaolevan listan linkeistä osoittavat vielä englanninkieliseen dokumentaatioon. Moodle-ylläpito lisää suomenkielisiä linkkejä sitä mukaa kun suomenkielinen dokumentaatio valmistuu.

Muuttuneet perustoiminnot

 • Katso video muuttuneista perustoiminnoista.
 • Palautuskansio-aktiviteetti poistuu (ks. lisätietoja).
 • Wiki-aktiviteetti muuttuu HY-wikistä Moodlen sisäiseksi wikiksi (ks. lisätietoja).
 • Uusi navigointilohko kurssin sisällä ja kurssien välillä liikkumiseen (ks. suomenkielinen video yllä ja englanninkielinen dokumentaatio)
 • Kaikki kurssialueen asetukset ovat aina samassa Asetukset-lohkossa. Vanhassa versiossa asetukset olivat joskus omassa lohkossaan, joskus oikean ylänurkan linkkien takana. (ks. suomenkielinen video yllä ja englanninkielinen dokumentaatio)
 • Tiedostojen lisääminen kurssialueelle on suoraviivaisempaa ja helpompaa kuin aikaisemmin (ks. englanninkielinen dokumentaatio).

Uusia aktiviteetteja

Uusia ominaisuuksia

 • Ehdolliset aktiviteetit, jotka mahdollistavat kurssisisältöjen julkaisun opiskelijoille tiettynä ajankohtana, tai aiempien suoritusten arvosanojen perusteella (ks. englanninkielinen dokumentaatio).
 • Aktiviteettien suoritusten seuranta – opettaja voi määritellä erilaisia ehtoja, joiden perusteella aktiviteetti katsotaan suoritetuksi. Aktiviteettien suoritusten perusteella voidaan julkaista muita aktiviteetteja, tai määritellä koko koko kurssi suoritetuksi. (Ks. englanninkielinen dokumentaatio.)
 • Kurssin suorituksen seuranta - opettaja voi määritellä ehtoja, joiden perusteella koko kurssi katsotaan suoritetuksi. Suoritusehtoja voidaan määritellä myös kurssialueiden välille (ks. englanninkielinen dokumentaatio).
 • Kommentointilohkot, joita opettaja voi lisätä minne tahansa kurssialueelle (ks. englanninkielinen dokumentaatio).
 • Tenttiaktiviteetti on saanut uuden käyttöliittymän, ja lisää tapoja antaa palautetta opiskelijoille tentin aikana (ks. englanninkielinen dokumentaatio).
 • Työpaja- ja tehtäväaktiviteeteissa on mahdollista määritellä arviointimatriiseja (ks. englanninkielinen dokumentaatio).