Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

...

c Konferensort (NR)

d Konferensår (NR).
Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR).

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när #a ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

...

111 2# ‡a Expo '70 ‡c (Osaka, Japan)
245 10 ‡a Japan World Exposition, Osaka, 1970: official report.

110

...

2#

...

‡a Japanese Association for Animal Cell Technology.

...

‡b Meeting

...

‡n (10th :

...

‡d 1997 :

...

‡c Nagoya-shi, Japan)
245

...

10

...

‡a Animal cell technology :

...

‡b basic & applied aspects : proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology, Nagoya, Japan, November 5-8, 1997 /

...

‡c edited by Y. Kitagawa, T. Matsuda, and S. Iijima.