Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande mellan inskannad och utskriven nummer-/kodversion

# Odefinierad.

0 Versionerna är identiska

...