Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

g Enkel karta i diagramform

j Karta.
En himlakropps yta, hel eller delvis, i tvådimensionell återgivning.

k Profil.
Presentation av ett plan vinkelrätt mot en himlakropps yta.

...