Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard, se Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

...

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISLI ISIL, se Organisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

...