Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (#ww, #0 0, #5 5) eller i nästan alla (#6 6 och #8 8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

...

700 1# ‡a Kissinger, Henry, ‡d 1923- ‡5 DLC

6 Länkning

Delfält #6 ‡6 (länkning) är avsett att länka samman fält i poster där innehållet registrerats med två eller flera olika skriftarter (t.ex. latinsk och kyrillisk skrift). Med nuvarande system och katalogiseringsprinciper är huvudprincipen att de sedvanliga fälten ("normalfälten") används för att registrera informationen med latinsk skrift, och att fält 880 används för att registrera samma innehåll i annan skriftart.

Delfältet skall alltid inleda respektive fält, och är definierat i de flesta förekommande fält (bibliografiskt format, auktoritetsformat, beståndsformat). Länkningen sker korsvis, dvs  #6 ‡6 måste anges såväl i fält 880 som i sitt korresponderande "normalfält".

Wiki Markup
Länksyntax anges enligt mönstret  #6<länkfält>‡6<länkfält>-<sekvensnummer>\[/<skriftartskod>/<kod  för höger-till-vänster-orientering>\]:

Länkfält avser fältnummer på sammanhörande fält (t.ex. 245), och skall alltid följas av bindestreck (-) och ett tvåsiffrigt sekvensnummer (anges i stigande ordning då flera fält med samma fältnummer finns i posten, t.ex. 01, 02, 03 …). De sammanlänkade fälten skall ha identiska sekvensnummer; då ett 880-fält saknar sammanhörande fält skall sekvensnumret sättas till 00.

Delfält #6 ‡6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (avser alltså den i 880 föekommande skriftarten).

...