Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä 110.
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...