Child pages
  • Mistä tiedän, onko kurssialueellani käytössä palautuskansioita?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Moodle-kurssialueella olevat palautuskansiot tunnistaa niiden omasta ikonista: . Kurssialueella palautuskansio näyttää esimerkiksi tältä:

Jos kurssilla on palautuskansioita, sen näkee Aktiviteetit-lohkosta:

Aktiviteetit-lohkon voi lisätä kurssialueella menemällä muokkaustilaan, ja valitsemalla Lohkot/Lisää.../Aktiviteetit. Jos lohkossa ei lue "Palautuskansiot", tällöin kurssialueella ei ole palautuskansioita.