Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

8.3 Saatavuustieto

8.3.1 Merkintö julkaisun saatavuudesta voidaan tehdä. Jos on kysymys myytäväksi tarjottavasta julkaisusta, hinta merkitään käyttäen virallisia valuutan standardilyhenteitä (ISO 4217).

Esim.

: ei myytävänä
: vain virkakäyttöön
: vuokrattavissa
: lainattavissa
: vuositilaus £4
: irtonumero 4 €, : vsk. 35 €, säästötilaus 29,90 €
: irtonumero 5 e 30 snt
: GBP 2.05
: EUR 950
: ilmainen oppilaitoksille
: USD 325.00
: DKK 500
: EUR 35

8.3.2 Lisämääreet saatavuudesta merkitään kaarisulkeisiin.

Esim.

: GBP 1.00 ; GBP 0.50 (jäsenille)
: GBP 8.16 ; GBP 6.25 (1.1.1977 saakka)
: C$25.00 (National Film Board of Canada)
: USD 129.00 ; USD 100.00 (oppilaitoksille)
: USD 49.00 ; USD 59.00 (työkirjan kanssa)
: GBP 4 (vuositilaus)
: EUR 1,20 (irtonumero) : EUR 20 (vuositilaus)