Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

7.11 Huomautukset käsillä olevasta kappaleesta

Luetteloinnin kohteena olevasta kappaleesta voidaan tehdä huomauksia. Ne voivat koskea kappaleen fyysisiä ominaisuuksia, yhteissidosta, provenienssia tai kappaleeseen kohdistuneita toimia.

Esim.

. ― Käsin kirjoitetut muistiinpanot ovat tekijän
. — Säveltäjän signeeraama kappale
. — Epätäydellinen kappale: kansi ja nimiösivu puuttuvat
. — Käsin väritetty kappale
. — Numero yksitoista 50 signeeratun ja numeroidun kappaleen painoksesta
. ― Sidottu yhteen: The Boston Ebenezer. Boston : printed by B. Green & J. Allen, for Samuel Phillips, 1698; The cure of sorrow. Boston : printed by B. Green, 1709
. ― Epätäydellinen kappale: lehdet 12-13 (b6 ja c1) puuttuvat; viimeinen tyhjä lehti (S8) puuttuu
. ― Epätäydellinen kappale: sivu 312 viimeinen
. ― Sidoksen selkänimeke: Poems of Gay
. ― Sidos työstettyä pergamenttia
. ― Numero 2 pamflettiniteessä, jossa 16 muuta nimekettä
. ― Nimiösivussa korjattu repeämä

Elektroniset aineistot

Huomautuksia voidaan tehdä paikallisesta tiedostonimestä tai ajankohdasta, jolloin sisältö on kopioitu lähteestä toiseen.

Esim.

. — Paikallinen tiedostonimi: RBBIT.1
. — Paikallinen tiedostonimi: MENSAT
. — Julkaisu kopioitu lokakuussa 1996 paikallisverkosta