Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

7.9 Huomautukset kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta tai versiosta

Kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta tai versiosta voidaan tehdä huomautus.

Jos kausijulkaisun tai moniosaisen monografiajulkaisun kuvailu ei perustu ensimmäiseen julkaistuun numeroon tai osaan, kuvailun perustana olevasta numerosta tai osasta tehdään huomautus.

Kausijulkaisut

Kuvailun perustana käytetyn numeron tai osan numerointi ja päiväys merkitään kuten alueella 3.

Esim.

. — Kuvailun perusta: Vol. 3, no. 3 (May/June 1975)

Jos viimeistä numeroa tai osaa ei ole merkitty alueelle 3 (ks. 3.3.7), voidaan tehdä huomautus viimeisimmästä numerosta tai osasta.

Esim.

. — Viimeisin käsillä ollut numero: Nr. 43 (Mai 2001)

Numeroimattomat monografiasarjat

Jos numeroimaton monografiasarja kuvaillaan kokonaisuutena, tehdään huomautus aikaisimmasta käsillä olevasta osasta ja esimerkiksi sen julkaisu-, paino- ja jakeluajasta. Jos myös muita osia on käytetty tiedonlähteenä ja niistä uusin voidaan tunnistaa, myös se julkaisuaikoineen merkitään.

Esim.

. — Kuvailun perusta: The wood demon / by Anton Pavlovich Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank Dwyer, 1993
. — Viimeisin käsillä ollut osa: Ibsen : four major plays / translated by Rick Davis and Brian Johnson, 1995

Päivittyvät julkaisut

Jos kuvailu ei perustu ensimmäiseen versioon, uusimmasta kuvailussa käytetystä versiosta tehdään huomautus.

Esim.

. — Kuvailun perusta: 1994 ed.-10. päivitys

Etäkäyttöiset elektroniset julkaisut

Etäkäyttöisen elektronisen aineiston kuvailun perustana olevasta numerosta tai versiosta tehdään huomautus. Kuvailun päiväys merkitään.

Esim.

. — Kuvailu perustuu versioon 22.4.2003. Kuvailu tehty 2.2.2005.