Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

5.4 Liiteaineistomerkintö

Ulkoasutietojen alueen neljäs elementti on liiteaineistomerkintö.

Liiteaineisto tarkoittaa mitä tahansa kuvailun kohteesta fyysisesti erillään olevaa osaa, jota ei ole kyseisen kohteen kuvailussa aiemmin merkitty ulkoasutietojen alueelle ja joka ilmestyy (tai on tarkoitettu ilmestyväksi) samaan aikaan kuvailun kohteen kanssa ja on tarkoitettu käytettäväksi kuvailun kohteen kanssa.

5.4.1 Liiteaineiston kuvailu

Liiteaineisto voidaan kuvailla julkaisussa esiintyvillä termeillä, aineiston luonnetta kuvaavilla sanoilla tai lauseilla, tai sopivan erityismääreen avulla.

Esim.

. — 271 s. : kuv. ; 21 cm + 1 hinnasto
. — 96 s.; 8º (16 cm, kustantajan sidos) + 1 hinnasto
. — 1 kartta : vär. ; 108 x 73 cm, taitettuna 30 x 21 cm + 1 tekstiliite
. — 1 karttapallo : vär. ; halkaisija 23 cm + 1 tekstiliite
. — 271 s. : kuv. ; 21 cm + 1 teosluettelo
. — 1 raina (43 kuvaa) : vär. ja mustavalkoinen ; 35 mm + 1 opettajan opas
. — 1 opetuskuva : vär. ; 65 x 97 cm + 1 ohjevihko
. — 1 äänilevy (55 min) : 33 1/3 kierr./min, mono ; 30 cm + 1 tekstiliite
. — 2 CD-äänilevyä ; 14 cm + 1 esiteliite
. — 180 s. : kuv. ; 23 cm + 1 opetuskuva + 3 karttaa
. — 20 karttaa 1 CD-ROM-levyllä : ääni, vär. ; 12 cm + 1 äänikasetti
. — 365 s. ; 27 cm + 1 CD-ROM-levy
. — 1 partituuri (98 s.) ; 31 cm + 4 stemmaa
. — 1 partituuri (329 s.) ; 34 cm + 25 stemmaa + 1 libretto

5.4.2 Lyhyt kuvailu liiteaineiston fyysisistä ominaisuuksista

Lyhyt kuvailu liiteaineiston fyysisistä ominaisuuksista voidaan lisätä aineiston luonnetta kuvaavan sanan tai ilmauksen jälkeen. Aineisto kuvaillaan kohtien 5.1-5.3 ohjeiden mukaan.

Esim.

. — 47 diaa : vär. ; 5 x 5 cm + 1 äänikasetti (25 min : mono)
. — 1 kartta 4 lehdellä ; lehdet 25 x 38 cm + 1 ohjevihko (10 s. ; 30 cm)
. — vol. : kuv. ; 28 cm + CD-ROM-levyjä (ääni, vär. ; 9 cm)
. — 47 nidettä : kuv., kartt. ; 27 cm + 114 mikrokorttia (11 x 15 cm)
. —  271 s. : kuv. ; 21 cm + 3 mikrokorttia (diatso ; 11 x 11 cm)
. — 2 CD-ROM-levyä ; 9 cm + 1 ohjekirja (110 s.  ; 23 cm)

5.4.3 Liiteaineiston vaihtoehtoinen kuvailu

Liiteaineiston kuvailun muut vaihtoehdot:

A. kuvaillaan liiteaineisto itsenäisenä (so. erillinen kuvailu)
B. kuvaillaan liiteaineisto huomautusalueella (ks. alue 7)
C. kuvaillaan liiteaineisto käyttäen monitasoisen kuvailun menetelmää (ks. liite A)