Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

2.2 Rinnakkainen painosmerkintö

Rinnakkainen painosmerkintö on painosmerkintö toisella kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

Kun sovittu tiedonlähde sisältää painosmerkintöjä useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, tehdään päänimekkeen kielen tai kirjoitusjärjestelmän mukainen merkintö. Kun tätä kriteeriä ei voida soveltaa, merkitään typografisesti huomattavin, tai jos typografista eroa ei ole, ensimmäisenä mainittu painos. Lisäksi voidaan tehdä rinnakkainen painosmerkintö.

Esim.
. — 2. tark. p. = 2. rev. uppl.
. — Canadian ed. = Ed. canadienne
. — Students' ed. = Éd. pour les étudiants
. — 2. preradeno i dopunjeno izd. = 2nd revised and enlarged ed.

Vanhat monografiajulkaisut

Kun sovittu tiedonlähde sisältää painostietoja useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, tehdään merkintö ensimmäisellä kielellä. Rinnakkainen painostieto voidaan merkitä. Jos rinnakkainen painostieto merkitään, se merkitään yhdessä vastaavan painoskohtaisen vastuullisuusmerkinnön tai lisätyn painosmerkinnön kanssa siinä järjestyksessä, jossa ne ovat lähteessä.

Esim.

 --- Troisième edition. = The third edition