Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

A.11 Esimerkit

Säännöissä käytetyt esimerkit ovat havannollistavia eivätkä välttämättä ohjeellisia. Useimmat esimerkit perustavat todellisiin julkaisuihin.

Suom.huom. Pyritään noudattamaan eri kielten oikeinkirjoitusohjeita.