Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 440, 830

Auktoritetsformatet

Ind. 2: 130, 430, 530

Indikatorvärde 0 innebär att fileringen skall starta med fältets första alfanumeriska tecken. Fileringsvärde "0" skall användas även i de fall första filerande alfanumeriska tecken endast föregås av klammer, citattecken eller annat specialtecken.

Indikatorvärde 1-9 innebär att fältet inleds med alfanumeriska tecken som skall uteslutas vid filering. Värde skall sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der).

Indikatorvärde skall motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart; i den bortfilerade delen ingående blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) skall således medräknas. Diakrit räknas som eget tecken.

Exempel (i fileringsordning)

...