Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

583 ## ‡81.5\a ‡a Processed level 2 ‡b 90.160 ‡c 19901218 ‡k mc/dmj

c : Ingående Integrerad del (bibliografiska formatet)
Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara ingående integrerade delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.

...