Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontroll- och länkdelfält

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (#w, #0, #5) eller i nästan alla (#6 och #8) formatfälten i den bibliografiska posten, därför  beskrivs de beskrivs alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande listor förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

...

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

5 Institution

...

för vilken fältet gäller.

Fältens uppgifter kan passar antingen passas in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISLI se Organisationer.

...

Delfält #6 (länkning) är avsett att länka samman fält i poster där innehållet registrerats med två eller flera olika skriftarter (t.ex. latinsk och kyrillisk skrift). Med nuvarande system och katalogiseringsprinciper är normalprincipen huvudprincipen att de sedvanliga fälten ("normalfälten") används för att registrera informationen med latinsk skrift, och att fält 880 används för att registrera samma innehåll i annan skriftart.

...

Följande koder är definierade:

(3 : arabiska

(B : latinsklatin

$1 : kinesiska, japanska, koreanska

...

Wiki Markup
880 1# ‡6 100-01/*(N* ‡a \[PääkirjausHuvuduppslag på henkilönnimestäperson kyrillisellä kirjaimistollakyrilliska\]

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet.För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas.

...

Observera! Var uppmärksam vid registrering av höger-vänster-orienterade skriftarter (t.ex. arabiska, hebreiska, jiddisch), Titlar, namn och liknande måste skrivas in i sin logiska ordning, men så att uppgiften blir läsbar från vänster till höger. Texten blir automatiskt höger-vänster-orienterad då den visas i webbmiljö – dvs texten kan läsas från höger till vänster

I katalogiseringsklienten, skriv in de Skriv in i katalogiseringsmodulen arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.

...

I beståndsformatet är #8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fält fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

I beståndsformatet är #8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fält fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

Länksyntax anges enligt mönstret #8<länknummer>.<sekvensnummer>\<kod för samband>]:

Länknumret består av ett löpnummer löpande nummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då #8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

Sekevensnummer kan i tillämpliga fall följas av backslash (), och en enställig kod för samband (länktyp), för att indikera de sammanlänkade fältens relation till varandra. Kod för samband används dock normalt inte i beståndsformatets fält beståndsformatsfälten 852-878).

Följande koder är definierade:

...