Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään 027 (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero).

Rapportnummer som inte är enligt någon standard. ISRN-beteckning och andra standardiserade rapportnummer anges i fält 027 (ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter).

...