Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad
# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad
# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

051 ## ‡a QE75 ‡b .G4 ‡c 2d set.

...