Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä 110.
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n ‡n (nummer), #d ‡d (år), #c ‡c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Se fält 700 ovan för registrering av exemplarspecifika institutionsnamnsuppslag. Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

Wiki Markup
*245 00 ‡a* Kainuun puutarhatuotantotutkimus / *‡c* \[julk.\] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
*710 2# ‡a* Oulun yliopisto. *‡b* Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. *‡b* Kainuun yksikkö.

...